Background Image

Privacy

Privacyverklaring

We kennen uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze. We volgen hierin de Europese GDPR richtlijnen.

We verwerken uw persoonsgegevens enkel voor volgende doeleinden: verwerken van uw reservatie, facturatie en maximaal tot 1 jaar na vertrek.

We verwerken enkel de persoonsgegevens die minimaal hiervoor nodig zijn (voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).

We verzamelen uw gegevens wanneer u ons contacteert via mail of reserveert.

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te bewaren.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen.

Bij elk contact kan u uw gegevens wijzigen of vragen om ze te verwijderen.

Als u vragen heeft, contacteer ons via info@dezonnebrug.be

Cookies

Om de website beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies". Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina's en de data en uren van raadpleging. De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden. Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.