Background Image

Huurvoorwaarden

Vakantiewoning Het Landhuis

Huurvoorwaarden

De Zonnebrug | Vakantiewoning Het Landhuis

Voorschot/waarborg
Bij bevestiging van reservering en betaling van het voorschot, aanvaardt de huurder automatisch de  huurvoorwaarden, zoals vermeld op deze website. Door de reservatie te plaatsen erkent u kennis genomen te hebben van de vroowaarden en deze te aanvaarden.

De huurder is minimaal 21 jaar en dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. Op eenvoudig verzoek van De Zonnebrug dient een identiteitsbewijs voorgelegd te worden. Indien de gast niet aan deze voorwaarden voldoet kan De Zonnebrug de overeenkomst éénzijdig verbreken en dit zonder enige schadeloosstelling. De gast blijft het bedrag van de boeking verschuldigd.

Annulatievoorwaarden: in geval van een annulatie (ook n.a.v. Covid) gelden volgende annulatievoorwaarden:
Uw annulering dient schriftelijk te gebeuren via mail. Wij aanvaarden geen annulaties per telefoon of sms.

1) Annulatievoorwaarden na reservatie van vakantiewoning Het Landhuis:
 • Annulatie meer 60 dagen voor aanvang* van de huurperiode is gratis als de gereserveerde periode verplaatst wordt naar een ander moment. Indien geen herboeking wordt het voorschot terugbetaald, met aftrek van 50€ administratiekosten.  
 • Annulatie tussen 60 dagen en 21 dagen voor aanvang* van de huurperiode: het voorschot wordt ingehouden, u heeft geen recht meer op terugbetaling.
 • Annuleert u vanaf of minder dan 21 dagen voor de aankomstdag (16.00 uur) dan is de hele huursom verschuldigd. Er wordt geen bedrag geretourneerd; het betaalde bedrag toekomt aan de Zonnebrug ten titel van schadevergoeding.
 • *aanvang huurperiode = dag van het inchecken    
 • LET OP:
  • een wijziging in de samenstelling van de groep kan geen aanleiding geven tot een annulatie en opent geen enkel recht op terugbetaling van het voorscho of de huursom;
  • er is geen aanleiding tot een annulatie als één lid (of meeerdere leden) van het gezelschap besmet zijn door COVID. Als u toch wenst te annuleren, dan zal het bedrag verschuldigd zijn zoals vermeld in de annulatievoorwaarden. Raadpleeg uw annulatieverzekering bij uw bank of verzekeringsmaatschappij.  
2) Annulatievoorwaarden reservatie in B&B De Zonnebrug Dijkhoeve:   
 • meer dan 21 dagen voor aanvang* van het verblijf: gratis
 • tussen 21 dagen tot 8 dagen voor aanvang* van het verblijf: het voorschot wordt ingehouden maar kan wel gebruikt worden als tegoed bij een herboeking
 • tussen 8 dagen en de aanvang van het verblijf: het voorschot wordt ingehouden (geen tegoed)
 • * aanvang verblijf = dag van inchecken
Verblijf annuleren of datum wijzigen
Wil je je verblijf annuleren of de datum wijzigen, stuur een email naar info@dezonnebrug.be met het verzoek om je boeking te annuleren. Doe dit best zo snel mogelijk. Let op: uw annulering dient schriftelijk te gebeuren via mail. Wij aanvaarden geen annulaties per telefoon of sms.

Reserveringen Het Landhuis
De verhuurder houdt zich het recht voor om een reservatie of een verzoek tot reservatie te weigeren als hij meent dat de verhuring niet in overeenstemming is met de functie van de vakantiewoning.
Ook tijdens de verhuurperiode behoudt de verhuurder het recht om de toegang tot de vakantiewoning te weigeren of te ontzeggen als het gebruik niet overeenstemt met de functie van vakantiewoning of als de verhuurder meent dat de huurvoorwaarden door de huurder worden geschonden of dat er ongepast gedrag of overlast wordt vastgesteld, veroorzaakt door de huurder.
De verhuurder heeft het recht om bij eerste vaststelling van onaangepast gedrag van de huurder, deze onmiddellijk toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen en de huurder te verplichten tot vertrek.
In elk geval en zelfs bij het vroegtijdig al dan niet gedwongen verlaten van de vakantiewoning, zal de volledige huurprijs worden aangerekend en worden geen compensaties terugbetaald.

Aantal gasten
In de vakantiewoning Het Landhuis mogen maximaal 6 volwassen personen verblijven en max. 2 kinderen van minder dan 12 jaar. Méér dan 2 kinderen worden omwille van de rust niet toegelaten. De huurder moet op voorhand opgeven met hoeveel gasten (volwassenen en kinderen) hij de vakantiewoning wil gebruiken. Het maximum aantal personen mag niet overschreden worden (o.a. omwille van brandtechnische en verzekeringstechnische redenen) en moet in overeenstemming zijn met het opgegeven aantal personen bij de reservatie. Er kunnen geen extra personen toegelaten worden in de vakantiewoning die er ook blijven overnachten of verblijven (tenzij uitdrukkelijk voorafgaandelijk besproken met de eigenaar en met diens toestemming).
B&B De Dijkhoeve heeft 2 kamers van telkens max 2 personen en is 'adults only' om de rust van de medegasten te waarborgen.

De waarborg (enkel van toepassing voor de vakantiewoning)
De klant betaalt een waarborg van 250 € contant bij aankomst of via overschrjving. De waarborg wordt terugbetaald binnen de week na vertrek en na controle en inventaris. Bij eventuele schade of als zaken ontbreken of werden beschadigd, wordt de kostprijs voor vervanging en/of herstel automatisch van de waarborg afgehouden. Indien de waarborg niet volstaat om de kosten van de schade te dekken, wordt het resterende bedrag gefactureerd. Indien het huis extreem vuil wordt achtergelaten, kunnen extra kosten voor het meerwerk worden afgehouden van de waarborg. 

Schoonmaak (enkel van toepassing voor Het Landhuis)
De verhuurder staat in voor de schoonmaak vòòr en na het verblijf maar wij vragen dat u de woning borstelschoon achterlaat bij vertrek. Bij een verblijf van langer dan een week wordt het huis - op aanvraag - ook om de week schoon gemaakt.
De huurder is tijdesn zijn verblijf verantwoordelijk voor de vakantiewoning en beheert het huis als een ‘goede huisvader’. Het huis wordt verlaten in dezelfde nette toestand waarin het werd aangetroffen bij het inchecken. De koelkast moet geleegd zijn en proper gemaakt, de vaat is gedaan en teruggeplaatst in de kasten, het afval is gesorteerd in de voorziene vuilniszakken en papier&karton en PMD. Glazen flessen worden door de huurder naar de glascontainer in het dorp gebracht of meegenomen naar huis bij vertrek. 

Huisdieren
Huisdieren worden niet toegelaten in de vakantiewoning of in de kamers van de B&B.

Rookverbod
Roken is verboden in de vakantiewoning of de kamers van de B&B. Ook roken met open raam is niet toegelaten, de automatische rookdetectoren zulen hierdoor in werking worden gesteld.

Verdere afspraken
De huurder draagt tijdens zijn of haar verblijf zorg voor het huis met inbegrip van alle keukengerei, inrichting, meubels, uitrusting en apparatuur en laat alles in een goed bewaarde en nette staat achter aan het einde van het verblijf. Ontbrekende of gebroken stukken zullen worden aangerekend. De huurder mag geen meubels verplaatsen.

Schade
De huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van de veroorzaakte eventuele breuk of schade aan de vakantiewoning inclusief nagelvaste onroerende inrichting en losse inboedel, vastgesteld tijdens zijn verblijfperiode of bij of na het uitchecken. Alle kosten ten gevolge van herstellingen of vervanging is betaalbaar op het einde van het verblijf. Eventuele schade of breuk aan en/of in het pand of van de uitrusting ervan moet door de huurder zo spoedig mogelijk worden gerapporteerd aan de verhuurder. Indien de kostprijs voor herstel van de door de huurder aangerichte schade of vervuiling de waarborg overschrijdt, behoudt de verhuurder zich het recht voor om bijkomende schoonmaak-, herstel- of vervangingskosten aan te rekenen en indien nodig te vorderen via gerechtelijke weg.