Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden – De Zonnebrug

Bij bevestiging van reservering en betaling van het voorschot, aanvaardt de huurder automatisch de  huurvoorwaarden, zoals vermeld op de website.

Reserveringen
De verhuurder houdt zich het recht voor om een reservatie of een verzoek tot reservatie te weigeren als hij meent dat de verhuring niet in overeenstemming is met de functie van de vakantiewoning.
Ook tijdens de verhuurperiode behoudt de verhuurder het recht om de toegang tot de vakantiewoning te weigeren of te ontzeggen als het gebruik niet overeenstemt met de functie van vakantiewoning of als de verhuurder meent dat de huurvoorwaarden door de huurder worden geschonden of dat er ongepast gedrag of overlast wordt vastgesteld, veroorzaakt door de huurder.
De verhuurder heeft het recht om bij eerste vaststelling van onaangepast gedrag van de huurder, deze onmiddellijk toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen en de huurder te verplichten tot vertrek.
In elk geval en zelfs bij het vroegtijdig al dan niet gedwongen verlaten van de vakantiewoning, zal de volledige huurprijs worden aangerekend en worden geen compensaties terugbetaald.

Aantal gasten
Het Landhuis heeft een maximum capaciteit van 6 personen uitbreidbaar met max. 2 kinderen van minder dan 12 jaar. De Dijkhoeve heeft 2 kamers van telkens max 2 personen (een babybedje kan eventueel bijgeplaatst worden). De huurder moet op voorhand opgeven met hoeveel gasten (inclusief kinderen) hij de vakantiewoning of de kamers wil gebruiken. Het maximum aantal personen mag niet overschreden worden (o.a. omwille van brandtechnische en verzekeringstechnische redenen) en moet in overeenstemming zijn met het opgegeven aantal personen bij de reservatie. Er kunnen geen extra personen toegelaten worden in de vakantiewoning die er ook blijven overnachten of verblijven (tenzij uitdrukkelijk voorafgaandelijk besproken met de eigenaar en met diens toestemming).

Schoonmaak (enkel van toepassing voor Het Landhuis)
De verhuurder maakt de vakantiewoning schoon vòòr en na het verblijf. Bij een verblijf van langer dan een week wordt het huis - op aanvraag - ook om de week schoon gemaakt.
De huurder is niettemin verantwoordelijk voor de vakantiewoning en beheert het als een ‘goede huisvader’. Het huis wordt verlaten in dezelfde nette toestand waarin het werd aangetroffen bij het inchecken. Dit betekent onder meer dat de koelkast werd geleegd, de vaat is gedaan en teruggeplaatst in de kasten en de vuilniszakken/lege flessen/papier&karton in de daarvoor bestemde containers werden geplaatst. De huurder verplaatst geen meubels.

Huisdieren
Huisdieren worden niet toegelaten in de vakantiewoning of in de kamers van de B&B.

Rookverbod
Roken is verboden in de vakantiewoning of de kamers van de B&B. Ook roken met open raam is niet toegelaten, de automatische rookdetectoren zulen hierdoor in werking worden gesteld.

Verblijf annuleren of datum wijzigen
Wil je je verblijf annuleren of de datum wijzigen, stuur ons een email naar info@dezonnebrug.be met het verzoek om je boeking te annuleren. Doe dit best zo snel mogelijk.

Onderstaande voorwaarden zijn van kracht bij annulering. 

Basisvoorwaarden annulatie reservatie van Het Landhuis:

 

Basisvoorwaarden annulatie reservatie in B&B Dijkhoeve:   

 

De waarborg (enkel van toepassing voor de vakantiewoning)

De klant betaalt een waarborg van 250 € bij aankomst. De waarborg wordt terug gestort in de week na het vertrek indien er geen schade wordt vastgesteld. Indien zaken ontbreken of werden beschadigd, wordt de kostprijs voor vervanging en/of herstel automatisch van de waarborg afgehouden. Indien de waarborg niet volstaat om de kosten van de schade te dekken, wordt het resterende bedrag gefactureerd.

Verdere afspraken
De huurder draagt tijdens zijn of haar verblijf zorg voor het pand met inbegrip van alle keukengerei, inrichting, meubels, uitrusting en apparatuur en laat alles in een goed bewaarde en nette staat achter aan het einde van het verblijf. Ontbrekende stukken zullen worden aangerekend. De huurder mag geen meubels verplaatsen.
 

Schade

De huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van de veroorzaakte eventuele breuk of schade aan de vakantiewoning inclusief nagelvaste onroerende inrichting en losse inboedel, vastgesteld tijdens zijn verblijfperiode of bij of na het uitchecken. Alle kosten ten gevolge van herstellingen of vervanging is betaalbaar op het einde van het verblijf. Eventuele schade of breuk aan en/of in het pand of van de uitrusting ervan moet door de huurder zo spoedig mogelijk worden gerapporteerd aan de verhuurder. Indien de kostprijs voor herstel van de door de huurder aangerichte schade of vervuiling de waarborg overschrijdt, behoudt de verhuurder zich het recht voor om bijkomende schoonmaak-, herstel- of vervangingskosten aan te rekenen en indien nodig te vorderen via gerechtelijke weg.